Personal & Historik

Optiker Liljelood personalbild

Gustaf Wallman blev lärling i ur/optik i Trollhättan i början av förra seklet, hans familjerötter var smeder/klensmeder. Gustaf öppnade snart sin egen Wallman Ur Optik. Där började på 1930-talet även systersonen Bertil som 1946 öppnade Bertil Andersson Ur Optik på Österlånggatan 43 tillsammans med sin fru Elna.

Sonen Pär kom in i början på 60-talet och snart även hans fru Rose-Marie. Både Pär och Rose-Marie är leg. Optiker och de tog senare över verksamheten, och båda jobbar fortfarande kvar på deltid.

1976 flyttade butiken till Affärshuset Oden och 1980 koncentrerade de sig på optikdelen med glasögon, synundersökningar och kontaktlinser.

1984 öppnade Optiker Liljelood även butik i Lilla Edet som NU tyvärr är stängd tillsvidare pga. den stora Optikerbristen i Sverige.

1994 öppnade vi i Vänersborg.

2005 öppnade vi även i Uddevalla.

Döttrarna Camilla (vd) och Ammi (v.vd) är båda leg. Optiker, sonen Fredrik är IT-ansvarig och hans fru Maja arbetar i butikerna liksom Rose-Maries syster Margreth som även sköter kundfakturering.

Vi har glädjen att i vårt optikerfamiljeföretag ha ett 30-tal erfarna, kunniga, snälla, duktiga, positiva och serviceinriktade arbetskamrater, varav många är leg Optiker. Dessutom har vi på lördagar och under sommaren några lovande ungdomar.