Bromsa närsynthet

Vi är en av de få optiker som är certifierade och licensierade för utprovning och tillpassning av världens första glasögon samt världens första kontaktlins som skall kunna bromsa närsynthet med upp till 60%! Sådan behandling skall helst sättas in så tidigt som möjligt, men har enligt de vetenskapliga studierna visat sig vara en verksam behandling för personer under 21 år.

Teknologin som har forskats fram under senare år på ledande universitet, bygger på att man gör plus-styrke tillägg som bromsar ögats (myopiska) närsynthets utveckling.

Hoyas MiYOSMART ger en klar syn, samt har 396 punkter i glaset med +3.50 i styrketillägg, för att ständigt ge myopiska defokus på näthinnan. Detta för att bromsa ögats stimuli till närsynthet. MiYOSMART har efter många noggranna tester visat sig bromsa närsynthet med upp till 60%.

Materialet i MiYOSMART EyeShield är:

  • Lätt
  • Tunt
  • AR och UV skyddat
  • Stöttåligt
  • Lättrengjort

Coopers My Sight 1 Day kontaktlins

Bromsar närsynthet främst genom minskad stimuli till tillväxt av ögats axiala längd. Coopers MiSight 1 Day kontaktlins använder dubbla korrektionszoner dels för att ge en klar syn genom korrektion av myopi, dels för behandling av myopi
genom två zoner med +2.0 i myopt defokus, vilket lett till upp till 59% lägre myopi utveckling. Främst genom lägre tillväxt av ögats axiala längd.