Skade- och förlustgaranti

TREårig (3 år) Delskade-, totalskade- och förlustgaranti

Optiker Liljelood står för kostnaden minus din självrisk i 36 månader från beräknad leverans. Ersättning lämnas inte för normalt slitage och repor på glas och bågar.

Vår skadegaranti gäller för, och täcker de kostnader för skador/förlust som ej täcks av dina egna hem, bil, båt,
plus allrisk el. dyl. försäkringar.

Din självrisk vid skada eller förlust är på ordinarie pris:

Första året: 25% på delskada eller 50% på totalskada eller förlust
Andra året: 50% på skadan eller förlust
Tredje årer: 75% på skadan eller förlust

Vid upprepade skador eller förluster inom 36 månader
från ursprungligt inköp är självrisken alltid 75%.